Föreningen förvaltar tre gemensamhetsanläggningar

 

  • Vattenanläggningen

underhalls-fornyelse-fond-for-ga-5-for-rossviks-samfallighetsforening-rev-20240709.pdf

 

underhalls-fornyelse-fond-accumulerat-for-ga-5-for-rossviks-samfallighetsforening-rev-20240709.pdf

 

  • Väganläggningen

 

 

  • Avlopp-, hamn- och park-anläggningen

underhalls-fornyelse-fond-for-ga-7-for-rossviks-samfallighetsforening-rev-20240709.pdf

 

underhalls-fornyelse-fond-accumulerat-for-ga-7-for-rossviks-samfallighetsforening-rev-20240709.pdf

 

 

Gemensamhetsanläggningar inrättas genom ett anläggningsbeslut i en anläggningsförrättning. I beslutet anges hur anläggningen skall genomföras och vilka fastigheter som skall ha del i den. Genom förrättningen beslutas också hur kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas. Det görs vanligen genom att deltagande fastigheter ges ett andelstal, som anger den andel som varje fastighet skall betala. Andelstalen kan vara olika för utförande och drift. En fastighet kan genom anläggningslagen tvingas att delta i en GA eller att avstå mark för en GA.

Nyhetsbrev

Senaste inläggen

Arbeten på vattenanläggningen

Vi hade styrelsemöte 

Vi uppdaterar vår hemsida....

Underhålls- och förnyelse-fond

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik