Bra att veta

Här samlar vi information för boende i Långängets fritidsby, sådant som kan vara bra att veta när man bor eller fundrar på att köpa tomt/ fastighet i långänget.

--------------------------------------

Ägarbyte

Anmäl ägarbyte snarast genom att fylla i blanketten "Ägarbyte" och skicka den till Rossviks samfällighetsförening.

blankett-information-om-agarbyte.pdf

Köpare och säljare ombedes att reglera avgiften till föreningen mellan sig i likvidavräkningen.

Nycklar

--

El

El finns framdraget till ett mätarskåp till varje fastighet.

Nätägare är E-ON Sverige AB Telefon kundservice: 020-88 00 22

Bredband

Bredband via fiber finns framdraget på vårt område.

Kramfors Mediateknik AB äger och förvaltar kommunikationsstrukturen via fiber för uppkoppling av Internet, television och telefoni på området.

Vatten & avlopp

Sommarvatten och BDT-avlopp (Bad, Dusch och Tvätt) är framdraget till en överlämningspunkt för varje fastighet. Markbäddsanläggningen tillsammans med fyra slamavskiljarsteg är dimensionerad för året runt boende och har högsta miljöklass.

Varje fastighetsägare kan i egen regi ansluta en trekammarbrunn på minst 2m3 och en annordning för fosfor-fällning för att uppgradera sitt BDT-avlopp till ett KL-, BDT-avlopp och därmed kunna ansluta vattentoalett. Anvisningar för denna uppgradering finns framtagna. Avloppet fungerar i båda versionerna året runt.

Byggnadsytan är enligt detaljplan begränsad till 150 m2 men då krävs installation av trekammarbrunn enl ovan. Om inte trekammarbrunn installeras begränsas byggytan enligt tidigare detaljplan till 80+20 m2

Inom området finns ett antal lösningar för vintervatten. Flertalet bygger på att ett antal fastighetsägare byggt en gemensam anläggning som driftas och i sin helhet bekostas av delägarna. Föreningens rekomendation är också att framtida lösningar bygger på den principen.

Sophantering

Sophanteringen sköts av Kramfors kommun, Miljö & Hälsa, 0612-800 00. Tömning sker måndagar var 14:de dag.

Vintertid har föreningen ett mindre kärl som töms enligt samma schema som ovan.

Sotning

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB sköter sotningen i Långänget Telefon 0612-321 55

Post

Post distribueras till området helgfri måndag till fredag. Brevlådor finns uppsatta utanför vägbommen och bekostas av varje fastighetsägare. Rekomendationer finns i föreningen betr. färg och typ mm. Om du inte har postlåda kontakta styrelsen.

 


(Lämna tom)

 

Uppdaterad onsdagen 29/11 2023

------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik