Långänget - en del av Höga Kusten

Rossviks samfällighetsförening

Kontakt

Ordförande: Leif Bergström Havrevägen 24, 873 40 Bollstabruk, 070-2464100, Hem: 0612-21457

Kassör: Alf Nilsson, 070-520 69 08

Sekreterare: Elisabeth Hammarström, 073-035 49 46

Ledamot: Leif Ulander, 070-666 23 93

Ledamot: Rolf Nyberg, 070-343 55 91

Suppleant

Suppleant: Gunnar Fransson, 070-659 57 95

Webb-master: Per Sandberg 070-573 57 75

Väg- VA fogdar: Per Sandberg  070-573 57 75

Ronald Sjölund

Hamnfogdar: Tobias Kock 070-611 41 56 och Niklas Johansson 070-529 18 78

Valberedningen: Kerstin Nilsson,070-645 99 43

Valberedningen: Leif Hammarström, 070-320 33 22

Revisor: Tuula Torstensson, 073-253 79 22

Revisor: Börje Torstensson

 

Utvecklingsgruppen: Gunnar Fransson, Rolf Nyberg, Per Sandberg, Leif Hammarström, Anders Norberg, Alf Nilsson.

Röjningsgruppen: Megan Sandberg 070-578 00 00 (1), Tobias Kock 070-611 41 56 (2), 

Ronald Sjölund (3), och  Niklas Johansson 070-529 18 78 (4)

Blomgruppen: Kerstin Nilsson, Anita Norberg, Lisa Hammarström, Lena Flybring och Birgitta Bergström

Trivselgruppen: Gun-Britt Åman, Eva Nyberg, Megan Sandberg, Linda S Johansson, Zita Osa

 

 


(Lämna tom)

  Uppdaterad av Per S  06/24 2017 06:20

susnet.nu statistik