Kontakt

Ordförande: Leif Bergström Käxed 173, 870 33 Docksta, 070-246 41 00

Kassör: Alf Nilsson, Törnrosvägen 2H Sundsvall, 070-520 69 08, 060-170784

Ledamot: Lena Salomonsson, Tallvägen 3 871 42 Härnösand, 070-306 32 36

Ledamot: Leif Ulander, Långänget 131 872 98 Noraström, 070-666 23 93

Ledamot: Rolf Nyberg, Rörvägen 21 861 43 Sörberge, 070-928 79 13

Suppleant: Jan Modin, Älvgatan 10B 862 31 Kvissleby, 070-626 37 59

Suppleant: Gunnar Fransson, Storgatan 12 A 871 31 Härnösand, 070-659 57 95

Webb-master: Lena Salomonsson, 070-306 32 36 och Per Sandberg, 070-573 57 75

Väg- och VA-fogdar: Per Sandberg, 070-573 57 75 och Ronald Sjölund, 070-651 38 67

Hamnfogdar: Tobias Kock, 070-611 41 56 och Niklas Johansson, 070-529 18 78

Valberedningen: Lars Jepsson, 

Valberedningen: Lars-Ove Ståhl, 

Revisor: Tuula Torstensson, 073-253 79 22

Revisor: Börje Torstensson, 070-871 14 11

 

Utvecklingsgruppen: Gunnar Fransson, Rolf Nyberg, Per Sandberg, Leif Hammarström, Anders Norberg, Alf Nilsson.

Röjningsgruppen: Megan Sandberg 070-578 00 00 (1), Tobias Kock 070-611 41 56 (2), 

Ronald Sjölund (3), och  Niklas Johansson 070-529 18 78 (4)

Blomgruppen: Kerstin Nilsson, Anita Norberg, Lisa Hammarström

Trivselgruppen: Megan Sandberg, Linda S Johansson, Zita Lodén

 

 


(Lämna tom)

  Uppdaterad av Per S  05/08 2018 06:20

Nyhetsbrev

Om Långänget

Aktiviteter

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik