Kontakt

 
Fritidsbyn Rossviks Samfällighetsförening 
 
Orgnummer: 716414-0704
 
Postgironr:   323860-7
 
Postadressen är:  co / Kerstin Nilsson
                            Törnrosvägen  2 H
                            857 40 Sundsvall
E-postadress: [javascript protected email address] 

_____________________________________

Styrelse

Ordförande:         Åsa Öhlin

Kassör:                 Kerstin Nilsson

Sekreterare:         Daniel Renmark

Ledamöter:           Harry Sohlin

                             Tomas Holmberg

Suppleanter:         Per Sandberg

                             Börje Torstensson


Revisor:                 Per-Gunnar Bengtsson

 

 

Revisorssuppleant: Ann-Charlott Forsman

 

Valberedning:         Zita Lodén

                              Gunilla Frykholm

 

(Lämna tom)
Uppdaterad lördagen 2023-12-09

Nyhetsbrev

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik