Historiskt nyhetsarkiv

 

År 2007 t.o.m 2024-06-30

 

År 2021

Hej alla glada och arbetsvilliga medlemmar

Här kommer info från röjgruppen.

Det kommer att bli en röjningshelg 25-26 september, mellan kl 09.00-15.00, båda dagarna.

Lunch serveras nere på stranden kl 11.30-12.30.

För vår egen skull och för vår egendom börjar vi med att röja våra brandgator i vårt område.

Vi kommer att pröva en röj/slybortagningsmaskin innan denna helg, som vi får utvärdera. Den kommer att provas på vägen från Björn Nordlöf ner till infiltreringen.

Tobias Kock tar även kontakt med Norviks rektor, om deras elever kan/vill vara intresserad på att träna och röja vid vårt område.

Vi kommer säkert att behöva boka in en ytterligare röjhelg.

Ni som har röjsågar eller andra verktyg, ta gärna med dem.

O.s.a senast 18 september till Jeanette Ståhl 070-295 00 88 eller jeanette.stahl@hotmail.com.

Glöm inte att ta med det viktigaste:

GLATT HUMOR OCH STOR ARBETSVILJA

Välkomna

Röjgruppen

Uppdaterad 2021-08-30

 

Information om ärende till Lantmäteriet

Styrelsen vill informera om att vi tillsammans med aktuell medlemsfastighet nu skickat in en förättning till Lantmäteriet om att ändra andelstal från 4 till 1. 

Mvh Styrelsen

Uppdaterad fredag 13/8-21 kl 21:30

--------------------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2021

Nu finns protokollet från årsmötet den 24 juli 2021 under Protokoll. Protokollet innehåller tydliga beskrivningar för de stämmobeslut som rör stadgeändringarna och bidragsansökningen för vägen, detta för att underlätta handläggningen hos lantmäteriet samt möjliggöra för föreningen att lämna in bidragsansökan för vägen. För övriga framställningar/motioner presenteras endast resultatet från omröstningarna.

Bifogat protokollet finns också bilaga 1 och 2 som är uppdaterade med besluten från årsmötet gällande budget och debiteringslängd 22/23. Bilaga 3 innehåller de anmärkningar och tillägg som en av justerarna har på protokollet.

Årsmötesprotokoll 2021 hittar ni i meny till höger under Protokoll

Mvh Styrelsen

Uppdaterad fredag 13/8-21 kl 20:45

--------------------------------------------------------------------------

 

Information från konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen har nu konstituerat sig, i listan nedan ser ni vilka personer som har vilka roller i styrelsen.

Styrelsen har också utsett ansvariga personer inom våra olika områden, fogdar, webbansvarig och röjgruppen för det kommande året.

Här nedan ser ni listan över samtliga personaval inkl de från årsstämman, övriga webbsidor är också uppdaterade enligt nedan.

Styrelsen:

Ordförande: Lars-Ove Ståhl
Kassör: Alf Nilsson
Sekreterare: Roger Bostedt
Ledamot: Harry Sohlin
Ledamot: Rolf Nyberg
Suppleant: Daniel Renmark
Suppleant: Leif Ulander


Revisor: Extern revisionsbyrå
Lekmanna revisor: Per-Gunnar Bengtsson
Valberedning: Zita Lodén, Gunilla Frykholm


Hamnfogdar: Tobias Kock, Niklas Johansson
Vägfogdar: Leif Ulander, Harry Sohlin
Vatten och avloppsfogdar: Roger Bostedt, Lars-Ove Ståhl

Webb ansvarig: Styrelsen

Röjgruppen: Niklas Johansson, Tobias Kock, Tomas Holmberg, Jeanette Ståhl, (Björn Nordlöf, konsult).

 

Mvh Styrelsen

Uppdaterad söndag 1/8-21 kl 12:00

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Domslut från Mark och miljödomstolen gällande klandertalan mot föreningsstämmobeslut 11 juli 2020 har kommit.

Efter en ganska lång handläggningstid så kom nu i veckan Mark och Miljödomstolens domslut. Vi i styrelsen har inte gemensamt analyserat utfallet ännu, så med reservation för felräkning då denna nyhet publiceras innan analys, så har MMD dömt till föreningens fördel i 14 av 17 punkter genom att inte bifalla käranden, ogilla eller bedömt att det inte går att klandra. I tre punkter behöver föreningen enligt detta domslut göra förändringar.

Överklagande av domslutet ska ske innan 6 augusti 2021 och särskilt prövningstillstånd krävs då.

Vi kommer inte att publicera handlingen i sin helhet på webben. För er som vill läsa domslutet i sin helhet så kan ni begära ut handlingen från Mark och Miljödomstolen, ange då mål.nr F 2248-20 eller skicka ett mail till styrelsen@langanget.se så får du en digital kopia via mail. 

Vi kommer att informera mer om detta under Övriga frågor på morgondagens årsmöte.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad fredag 23/7-21 kl 20:30

--------------------------------------------------------------------------

 

Årsmöte 2021

Härmed kallas Du till Rossviks samfällighetsförenings ordinarie årsmöte, lördagen den 24 juli 2021, kl. 10.00.

Vi kommer att genomföra mötet utomhus i år, på infiltrationen, grusplanen, medtag egen stol.

Mer information finns i kallelsen som gått ut via mail. Kallelsen finns också under Årsmöteshandlingar i menyn till höger samt inom kort i pumphuset.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad fredag 9/7-21 kl 15:00

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Information från styrelsemötet idag

Dagens punkter på styrelsemötet handlade om mycket om förberedelser inför årsstämman i juli, färdigställa dokument, genomgång av inkomna motioner och summering av året som gått. Men även status i klandertalan och de rättsliga processer som pågår och är avslutade. Vi kan just nu inte göra mer än att invänta besked från domstolen.

Vägarnas underhåll med förbättringar av slitlager och dammbindning är klart. Utöver det så har vi planerade åtgärder inom vägnätet som rör en ny väg i östra delen och en mindre vändplan i den västra.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad måndag 12/6-21 kl 20:00

--------------------------------------------------------------------------

 

Extrastämman den 28 maj

Extrastämman valde Revidacta Revision AB till revisorer. Protokollet finns publicerat under Protokoll i höger menyn.

Mvh Styrelsen 

Uppdaterad måndag 7/6-21 kl 21:30

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Länk till poströstning utskickad - lämna din röst senast 27/5.

Nu är länken till poströstningen inför extrastämman den 28 maj utskickad via mail. Har du inte fått mailet kontrollera först om det hamnat i skräpposten, om inte hör av dig till styrelsen@langanget.se.
 
Utifrån de regionala rekommendationerna för att bromsa smittspridningen så hålls stämman utan fysiskt möte så du behöver lämna din röst senast den 27/5. 
 
Extrastämman hålls för att utse vilka revisorer som ska utföra revision på året som gått inför ordinarie stämma i juli.
 
Mvh Styrelsen 

Uppdaterad tisdag 11/5-21 kl 21:00

--------------------------------------------------------------------------

 

Extrastämma 28/5-21

På årsmötet 2021 beslutades att anlita en extern revisor, 1 år, 20/21. Då årsmötet 2020 inte namngav den externa revisorn så behöver vi nu fatta ett formellt beslut om vem det är, därav denna extrastämma.

Extrastämman kommer att genomföras helt digitalt med poströstning, länk kommer att skickas ut inom kort. För att rösta klickar du på länken och loggar in med BankID. Har du inte BankID kontakta styrelsens sekreteraren, kontaktuppgifter finns i kallelsen.

Kallelse och handlingar finns uppsatt i pumphuset, här på långänget.se under Årsmöteshandlingar samt utskickad med e-post. Har du inte fått kallelsen via e-post skicka ett mail till styrelsen@langanget.se så får vi din rätta e-postadress.

Mvh Styrelsen 

Uppdaterad tisdag 11/5-21 kl 21:00

--------------------------------------------------------------------------

Motioner

Om du vill skriva en motion till årsmötet finns nu en mall som du kan använda. Mer om hur du utformar din motion på bästa sätt samt själva mallen hittar du under Årsmöteshandlingar i högermenyn. Motionen skickar du till styrelsen@langanget.se.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad måndag 26/4-21 kl 22:30

--------------------------------------------------------------------------

Revidacta Revision

På årsmötet 2020 beslutades om extern revisor. Vi kan nu meddela att Revidacta Revision kommer göra årets revision. Revidactas revisorer är auktoriserade genom Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), och står under tillsyn av Revisorsinspektionen.

Uppdaterad lördag 10/4-21 kl 12:50

--------------------------------------------------------------------------

 

Information från senaste styrelsemötet

Styrelsen träffades i mars med en ganska lång dagordning. Vi börjar med de återkommande punkterna som rör våra gemensamhetsanläggningar. När det gäller vatten så har vi nu problem med grumligt vatten, vi har fått förslag på orsak och möjliga åtgärder som initialt handlar om filterbyten/intervaller men även andra tänkbara lösningar. En medlem har fått uppdrag att titta på det.

Nya fästen/förankringsstenar till bryggan är utplacerade, nu kvarstår att laga landgången samt den fasta delen av landgången på piren, den behöver rätas upp efter att isen tryckt den i sidled.

Och till sist vägar. Här behöver vi göra en del insatser framöver. Förening behöver göra en väg, som ska hålla samma standard som övriga vägar, fram till fastighet 9:50. Sen behöver vi förbättra slitlagret på vägavsnittet mellan 9:41-9:20 men även övriga vägnätet finns med i planeringen när det gäller underhåll av slitlager. Den årliga skrapningen och dammbindningen återkommer såklart.

Klandertalan är aktuell, här har vi lämnat in svaret och Mark- och Miljödomstolen har meddelat att man troligen kommer att döma utifrån inkomna handlingar utan fysisk träff. Lantmäteriet har också meddelat sitt beslut i ärendet gällande andelstal, att berörd fastighet har de andelar som är registrerade hos Lantmäteriet, vilket också är de uppgifter föreningen använt som underlag. Beslutet kan överklagas till Mark och Miljödomstolen.

På årsmötet beslutades om extern revisor. Valberedningen har gjort ett bra arbete med att försöka hitta revisorer utanför föreningen men dessvärre har det varit svårt att hitta någon som vill ta på sig uppdraget. Alternativet är att anlita en revisionsbyrå, dialog pågår nu med en revisionsbyrå.

Ekonomi och budget.
Föreningen har fått flera nya medlemmar under året så kommande debiteringslängd är uppdaterad. Arbete med budget för kommande verksamhetsår påbörjades under mötet och fortsätter under påskhelgen. 

De rättsliga processer som pågått under året har förskjutit starten på alla planerade aktiviteter och det behöver vi ta med i prioriteringen för kommande år.

Utifrån pågående pandemi och smittläget så beslutar vi att genomföra årsmötet i juli digitalt i år.

Mötet avslutas med att vi går igenom aktivitetslistan och den som ligger på hemsidan ska uppdateras.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad fredag 9/4-21 kl 20.30

--------------------------------------------------------------------------

Årsbokslut (2020) för släpvagnen

Föreningens släpvagn har lånats ut vid 48 tillfällen under 2020.

Jag har satt upp en ny lånelista med kalender som gäller från 1 april till årets slut 2021

// Per S

Uppdaterad söndag 2021-04-04 kl 16:04

--------------------------------------------------------------------------

Sommarvattnet

Sommarvattnet kopplas på lördagen den 24/4 kl 11:00. Du uppmanas att stänga serviskranen vid tomtgränsen. Om du behöver hjälp med att stänga din servicekran, p.g.a. att du inte är på plats så kan du ringa undertecknade så fixar vi stängningen.
Det kommer ytterligare en påminnelse före den 24:de
Efter öppningen bör alla vara uppmärksam på eventuella läckor eller andra skador som kan ha uppkommit under vintern och meddela dessa till undertecknade.

// Per S, 070-573 57 75 och Lars Jepsson, 070-310 23 77

Uppdaterad söndag 2021-03-28 kl 09:40

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Dags att betala medlemsavgiften

Ett mail har skickats ut till alla medlemmar med information om medlemsavgiften. Har du inte fått något mail - kolla i din skräppost!

Medlemsavgiften (6000 kr) betalas till Fritidsbyn Rossviks Samfällighetsförening med postgironummer 32 38 60 - 7, senast 31 mars 2021.

Ange alltid tomt eller fastighetsbeteckning vid betalning.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad tisdag 2/3-21 kl 20.30

--------------------------------------------------------------------------

 

Bryggan

Under lördagen 20/2-21 flyttade vi ut nya förankringsstenar till bryggan, monterade nya förankringskedjor (fastsatta i bojar), borrade runt dessa stora stenar så att vi kunde sänka dem på bestämd plats. Detta projekt gick över förväntan bra. Till våren får arbetet med den skadade rampen och delen på piren ta vid.

Med i arbetsstyrkan, som leddes av hamnfogdarna Tobias och Niklas, var Lars-Ove, Harry, Björn och Leif.

Uppdaterad måndag 22/2-21 kl 07.30

--------------------------------------------------------------------------

 

Status gällande klandertalan i mål nr. F 2248-20 

Domstolen överväger att avgöra målet utan huvudförhandling/sammanträde. Då dömer domstolen i målet efter att ha gått igenom vad som står i handlingarna, i stället för att kalla parterna till förhandling.

Käranden har lämnat sitt yttrande på Samfällighetsföreingens första svar. Nu har Samfällighetsföreningen fått möjlighet att ytterligare lämna ett svar senast den 4 mars. Vilket vi kommer att göra.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad måndag 22/2-21 kl 07.30

--------------------------------------------------------------------------

 

Slutligt beslut från Ångermanlands Tingsrätt 

Den senaste stämningen mot Rossviks samfällighetsförening är nu klar och Ångermanlands Tingsträtt har meddelat ett slutligt beslut i mål Ä 2796-20. Målet handlar om ett överklagande av kronofogdens beslut, en invändning mot verkställighet av debiteringslängden.

Domstolen dömer till föreningens fördel, beslutet ger Rossviks samfällighetsförening rätt i hanteringen av medlemsavgifter och kronofogdens beslut gäller.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad måndag 21/12-20 kl 20:45

--------------------------------------------------------------------------

 

År 2020

 

Ny stämning mot Rossviks samfällighetsförening - Ångermanlands Tingsrätt

Ytterligare en stämning är nu lagd mot Rossviks samfällighetsförening. Målet har ärende nr Ä 2796-20 i Ångermanlands Tingsrätt och gäller överklagande av kronofogdens beslut. Rossviks samfällighetsförening ska inkomma med ett yttrande senast 11 december och det har styrelsen gjort.

Vi avvaktar nu fortsättningen i det här målet och kommer löpande att informera er medlemmar här i nyhetsflödet.

Är ni intresserade av att ta del av handlingarna i målet kan ni begära ut dessa genom att kontakta Ångermanlands Tingsrätt och ange ärendenummret Ä 2796-20.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad måndag 7/12-20 kl 23:30

--------------------------------------------------------------------------

 

Svea Hovrätt, Mark- och Miljö Överdomstolen undanröjde inhibitionen 

Den 27 oktober meddelades från Mark- och Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, att man undanröjer beslutet i Mark- och Miljödomstolen, Östersunds tingsrätt, från 14 oktober gällande inhibition av tagna beslut på årsmötet juli 2020.

Här kan ni ta del av domstolens protokollanteckningar.

protokolldelen-i-beslutet-arende-f-11374-20-mark-och-miljooverdomstolen.pdf

 

Mvh Styrelsen

Uppdaterad måndag 7/12-20 kl 23:15

--------------------------------------------------------------------------

 

Information från medlemsmötet i november 

Här är presentationen från medlemsmötet i november. Den innehåller den information och de dialogpunkter som fanns på dagordningen.

medlemsmote-nov-2020.pdf

En kort summering är att styrelsens uppfattning var att majoriteten av medlemmarna som var med på mötet var positiva till förslaget om röjning. Medlemmarna var positiv till och förslog:

 • att förslaget med ett Krossaggregat + person med röjsåg lät bra
 • att vi skulle börja nerifrån vattnet och upp mot rörgraven
 • att området från stranden och upp skulle bli ett "provområde"
 • att hur vi röjer i området ovanför rörgraven behöver diskuteras vidare
 • att under november månad samlas under vissa helger för att elda rishögar

Mvh Styrelsen

Uppdaterad måndag 7/12-20 kl 22:45

--------------------------------------------------------------------------

Inbjudan till medlemsmöte.

Styrelsen bjuder in till ett medlemsmöte den 1 november kl 12.30-14.30. Vi har bokat församlingsgården i Nora.

Styrelsen har två punkter som vi vill diskutera med er. Den ena är det förslag som röjgruppen lämnat gällande en långsiktig plan för hur vi kan slybekämpa och hålla efter på 9:16 samt klandertalan.

Har du inte möjlighet att vara med och vill ansluta digitalt hör av dig till styrelsen@langanget.se så ska vi se om vi kan ordna det.

Vi ska så klart vara rädda om varandra, så därför uppmanar vi till att hålla avstånd, sprida ut oss i lokalen, undvika trängsel vid in- och utgång samt vara hemma om man känner sig sjuk, även med milda symptom.

 

Mvh Styrelsen

Uppdaterad tisdag 20/10-20 kl 18.15

--------------------------------------------------------------------------

Information om status och nästa steg gällande klandertalan i mål nr. F 2248-20 

Vi har nu fått klart för oss nästa steg i Klandertalan. Östersunds tingsrätt meddelar att en ansökan om stämning inkommit till domstolen och att vi ska bemöta den senast den 16/11. En komplettering till klandret inkom den 14/9 2020 och avser andelstalen för fastigheten 9:32. Det är mycket material att gå igenom och det kan ev. krävas resurser från föreningen till en jurist.

Tillvägagångssättet som beskrivs från domstolen är följande:

 • Det vi ska bemöta med bevisföring och eventuella vittnen är aktbilaga 1-5 samt 10-11. Sker skriftligen till domstolen.
 • Beroende på hur vi gör med bevisföring och svar i målet eller om domstolen under processen gör en bedömning, kan vi sammankallas till fysiska möten, mer likt domstolsförhandlingar men då i en lokal i närheten, typ ett föreningshus eller annan samlingslokal.

Den 18/10 har vi ett styrelsemöte där klandertalan är huvudpunkten, vi kommer också diskutera hur vi på bästa sätt kan kommunicera ut och ha en dialog med er alla så alla medlemmar har insyn i och kan vara delaktig i processen. Information om det läggs ut på långänget.se efter styrelsemötet.

Handlingarna kan man begära ut från Mark och Miljödomstolen i Östersund om man vill, ange då Mål nr. F 2248-20. Målet gäller: klander av föreningsstämmobeslut; Rossvikssamfällighetsförening.

Har ni frågor, maila gärna dessa till: styrelsen@langanget.se

Mvh Styrelsen.

 

Uppdaterad måndag 12/10-20 kl 18.30

--------------------------------------------------------------------------

Information om klandertalan och läget just nu.

Dem som står bakom klandertalan begärde anstånd t om 31 augusti 2020 för att komplettera handlingarna i målet, och så är nu gjort. Vill ni ta del av handlingarna kan man begära ut dessa från Mark och miljödomstolen i Östersund, ange då målnummer F 2248-20. Handlingar i ärendet har, enligt domstolens anteckningar, inkommit mellan 200731-200827. Kopia på handlingarna finns också hos sekreteraren i styrelsen.

Vi inväntar nu att domstolen handlägger ärendet vidare och förväntar oss att bli kontaktade. Då får vi också en tydligare bild av nästa steg och om det kan komma kräva några resurser från föreningen.

Har ni frågor hör av er till styrelsens ordförande.

Hälsningar styrelsen

Uppdaterad söndag 13/9-20 kl 20:00

--------------------------------------------------------------------------

 

Information från senaste styrelsemötet, 4/9-20.

Till mötet var röjgruppen inbjudna, för en dialog kring gruppens förslag av röjning och underhåll av föreningens gemensamma mark. Målet är vi ska ha en löpande långsiktigt plan, baserad på röjgruppens alternativ om att anlita en entreprenör för utförandet. Styrelsen återkommer med en plan att lägga fram till medlemmarna.

I samband med diskussionerna gällande röjning och avverkning framkom också att det finns ett missförstånd kring föregående års avverkning och omfattningen av den, dvs vilka områden som skulle avverkas och inte. På markområdet, i den västra delen, växte vid tidpunkten sly som inte kunde tas av skogsmaskinen och omfattades inte av den genomförda avverkningen med skogsmaskin. Träden behövde ha en viss dimension samt vara markröjda för skogsmaskinen.

Under mötet hanterades också inkomna ärenden från ett par medlemmar, klandertalan samt uppföljning av ärenden från föregående styrelsemöte och årsmötet, bl a hur vi ska gå vidare med föreningens släpvagn. Vi kommer också att lägga ut mer information om klandertalan i en separat nyhet.

Till sist kan vi också meddela att vinterväghållningen för kommande säsong är klar och att en ansökan för bidrag för väghållning kommer skickas in.

 

Mvh Styrelsen

Uppdaterad söndag 13/9-20 kl 14.45

--------------------------------------------------------------------------

 

Styrelsen informerar - Beslut från Mark- och miljödomstolen gällande inhibitionen.

Mark och miljödomstolen har nu fattat beslut gällande inhibitionen och det lyder ”Yrkandet om inhibition lämnas utan bifall”. Det betyder att föreningen kan gå vidare och återuppta pausade aktiviteter, det här kommer styrelsen att behandla på kommande styrelsemöte i september.

Det här beslutet gäller bara yrkandet om inhibition, klandertalan kvarstår. Här har de fyra fastighetsägarna (benämns i handlingarna som käranden) begärt anstånd med att komplettera klandertalan t om 31 augusti 2020, vilket har beviljats av domstolen. Vi fortsätter att löpande hålla er informerade om vad som händer i ärendet.

Skäl till beslutet beskriver Mark- och miljödomstolen så här, se nedan

Här nedan citeras domstolen:

BESLUT

Skäl

Käranden har yrkat om inhibition men inte nu presenterat någon grund för detta annat än oro att beslut vid stämman ska verkställas. En ansökan om inhibition ska behandlas skyndsamt av domstolen och skäl finns inte att vänta med ett sådant beslut till efter den 31 augusti 2020. Det finns alltså nu ingen grund för att bevilja inhibition av beslut tagna vid stämman.

Slut

Yrkandet om inhibition lämnas utan bifall.”

Slut citat

 

Har ni frågor hör av er till styrelsens ordförande.

Hälsningar styrelsen

Uppdaterad söndag 16/8-20 kl 18.00

--------------------------------------------------------------------------

 

Information från styrelsen

Lördag den 8 augusti hade styrelsen ett extra insatt styrelsemöte angående det klander mot Rossviks samfällighetsförening som inkom till Mark- och miljödomstolen den 31 juli 2020, från fyra fastighetsägare. Klandertalan avser alla tagna beslut från årsmötet 2020-07-11, man begär också inhibition av besluten då det finns en oro över att tagna beslut verkställs.

Mark- och miljödomstolen vill ha ett yttrande från styrelsen gällande inhibitionen och styrelsen kommer att lämna ett sådant. Styrelsen kommer löpande att informera er om ärendet via Långängets webb, så ni kan följa utvecklingen här.

Vad innebär det här för föreningen just nu?

Styrelsen författar och lämnar ett yttrande. I väntan på utfallet i Mark- och miljödomstolen så pausas aktiviteter, bl a den röjningsinsats och slybekämpning som röjgruppen genom gruppens sammankallande presenterat och som några av er varit involverad i. Entreprenören är informerad och i nuläget genererar det ingen kostnad för föreningen.

Vi hoppas på en snabb handläggning så föreningen och alla inblandade får ett besked och ett avslut.

Har ni frågor hör av er till styrelsens ordförande.

Hälsningar styrelsen

Uppdaterad söndag 9/8-20 KL 12.10

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Picknick på stranden, lördag 25 juli kl 17.00.

Nu på lördag, den 25/7 kl 17.00 blir det picknick på stranden. Packa något gott i korgen och kom. Grillen tänds och är redo för grillning och beställning på bra väder är lagd!

Vi är så klart rädda om varandra och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Tillhör du en riskgrupp och ändå vill delta – vidta säkerhetsåtgärder.

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad onsdag 22/7-20 kl. 12:45

 

Information från styrelsen, 22 juli 2020.

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet i juli har nu konstituerat sig och haft sitt första styrelsemöte.

Förutom att vi fick lära känna varandra lite mer så hade vi några viktiga punkter på dagordningen. Årsmötet, här samlade vi ihop de uppdrag och beslut som fattades för att strukturera, fördela och tidsplanera genomförandet. Mer om vilka dessa är kommer ni att kunna se och följa i aktivitets- och åtgärdslistan här på webben. Den uppdateras efter varje styrelsemöte.

Stående punkter är våra gemensamhetsanläggningar och ekonomi. Vid genomgången konstaterades att bryggan är lagad och att vi kommer fortsätta arbetet med förankringen av bryggan när isen lagt sig. Vi kommer också att genomföra en analys av vårt avloppsvatten, analysen genomförs av vatten- och avloppsfogdarna. Tillsammans med röjansvariga ska vi också ta fram planer, på kort och lång sikt, för kvarvarande avverkning och löpande slyröjning. Röjansvariga kommer att bjudas in till styrelsemötet i början av september.

Vi planerade också förberedelserna inför vintern med väghållning och snöröjning.

När det gäller ekonomi så har föreningen en god ekonomi, och de utgifter föreningen nyligen haft gäller främst för reparation av bryggan och vägunderhåll. Förutom sedvanlig ekonomirapportering hade vi en dialog kring framtida budgetmodell.

En annan fråga gäller föreningens släpvagn och i viss mån även röjsåg. Dessa används ovarsamt och kräver löpande reparationer. Inga beslut fattades men dialogen handlade om olika förslag från; om föreningen ska tillhandahålla vagn och röjsåg, till hur vi på olika sätt kan framkalla ett mer ansvarsfullt användande av vagn och röjsåg.

Avslutningsvis vill vi också informera om utökade möjligheter till grillning på stranden. En grillring kommer att köpas in placeras på lämpligt ställe tillsammans med sittmöjligheter runt den. Vi ser det som en del i att utveckla strandområdet och främja gemensamma föreningsaktiviteter i området.

Hälsningar Styrelsen

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad onsdag 22/7-20 kl. 12:00

Sommarvattnet

Viktig information om sommarvattnet

Läs mer under Vad händer

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad tisdagen 15/08 14:30 av Per S

 

Föreningens släpvagn

Släpvagnen har gåtts igenom inför besiktningen. Den kontrollbesiktigades igår 09/08 och gick igenom utan anmärkning.

Besiktningsprotokollet finns i plastfickan i förrådsbyggnaden. Nästa kontrollbesiktning infaller om 2 år (aug.2019)

 

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 10/08 08:13 av Per S

 

Fiberdragning efter strandvägen

Fem fastighetsägare utefter "Strandvägen" kommer med början nästa vecka att anlägga fiber till sina respektive fastigheter.

Owe Salomonsson beskriver i sitt mail händelseförloppet på ett mycket bra sätt så jag väljer att lägga ut hans text utan redigering.

Vi på Strandvägen (5st.) kommer att förlägga fiber med start nu på måndag 3/7. Det kommer att bli begränsad framkomlighet dagtid ett par dagar. Vi kommer att gräva flera övergångar över vägen, tanken är att vi ska gräva och lägga ner rör på måndag så det är gjort. Sedan på tisdag så kommer det att grävas i dikena ner efter Strandvägen, målet är att vägen ska vara farbar efter 16:00 varje dag. Därefter kommer vi att dra ut fiber men det ska inte påverka så mycket så att man inte ska kunna köra ner efter vägen.
Nån gång under vecka 29 så kommer fiberkillarna och blåser in fiber, därefter så kommer vi att fylla igen dikena när det sker beror på när fiberkillarna gjort sitt.

Mvh

Hans-Owe Salomonsson
Långänget 116

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad onsdagen 28/06 08:01 av Per S

Vattenförsörjningen

Under natten till söndag inträffade ett avbrott i vår gemensamma vattenförsörjningsanläggning. Orsaken till avbrottet var att en jordfelsbrytare löst ut. Under avbrottet matades det gemensamma nätet med vatten från annan brunn inom området. Orsaken analyserades och vi kom fram till att en kopplingsplint i borrhålet utsatts för fukt vilket medförde att jordfelsbrytaren löste ut.

Problemet kommer att åtgärdas genom att undanta pumpen från jordfelsbrytaren. Övrig utrustning i pumphuset kommer även fortsättningsvis ligga under jordfelsbrytare.

Det finns inget krav på att pumpen ska vara ansluten via jordfelsbrytare.

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 15/06 10:08 av Per S

 

Fuktproblem

Under senaste året har vi uppmärksammat att den relativa fuktigheten i pumprummet har varit alldeles för hög. Detta har resulterat i begynnande angrepp av svartmögel bildats på väggarna. Förra sommaren genomförde Anders Norberg en sanering som temporärt avbröt angreppet. Svartmögel bildas och tillväxer om rel. fuktigheten överskrider 72%.

En lösning på problemet var att montera in en avfuktare eftersom befintlig ventilation med fläkt var otillräcklig.

Inköp av lämplig avfuktare lämnades som förslag till styrelsen som tog beslut om inköp.

Detta är nu gjort, en avfuktare av märket Wood´s har införskaffats och monterats, samtidigt har en fukt och temperaturmätare sats upp. Med nuvarande inställning har rel. fuktigheten sjunkit från 99% till ca 48% .

 

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 15/06 09:40 av Per S

 

Gott Nytt År 2017

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt År 2017

________________________________________________

 

Sommarvattnet stängs för vintern

Sommarvattnet kommer att stängas under söndagen den 6/11 runt kl 12. Efter stängningen bör kranar öppnas så att kvarvarande vatten rinner ur ledningarna. Samtliga kranar bör lämnas i öppet läge under vintern för att minska risken för sönderfrysning.

Kom ihåg att stänga huvudkranen vid tomtgränsen innan våren för att undvika problem då vi öppnar sommarvattnet.

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 4/11 10:13 av Per S

 

Föreningen hälsar familjen Salomonsson välkommen till Långänget. 

Hans-Owe och Lena Salomonsson med sina 2 barn har nu flyttat in i huset längst ner 

på Strandvägen,  tidigare ägare Anna och Dirk Prutz. 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 29/07 10:50 av Per S

Avloppsförbättringar

Nu är jobbet med byte av avloppsledningar nästan slutfört, därmed är hela huvudstammen för avloppet åtgärdad. 

Det saknas  lock på några tillsynsbrunnar men det kommer att fixas inom den närmaste tiden.

Marken är återställd från Torstenssons fram till Strandvägen, men däremot så bör det plockas lite sten som vid ett senare tillfälle kan fraktas bort.  

Ny bro över diket vid markbädden

 /ny-broimg_6821.jpg

Rolf N har fixat en ny liten bro från parken till "Erlands" väg.  Den gamla hade gjort sitt.

Bra initiativ av Rolf och fint blev det. 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 29/07 10:50 av Per S

Ölandstok i parken

/parkenimg_6823.jpg

Ölandstoken i slänten nedanför "parken" tackar för den omsorg dom fått med  rensning, jord och näring.

Bra fixat av blomgruppen.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 29/07 10:50 av Per S

Vägunderhåll

Årets vägunderhåll är klart! Som vanligt har vi hyvlat och saltat nästan alla vägavsnitt. Enligt den förbättringsplan som antagits av föreningen har turen kommit till avsnittet som börjar vid fastighet 9:34 och slutar vid fastighet 9:25. Förbättringsåtgärderna går ut på att täcka berg som sticker upp i vägkroppen med bärlager och därefter täcka hela sträckan med ett lager s.k. slitlager.

Tidigare under våren gjordes ett byte av en vägtrumma som hade underminerats under tjällossningen.

 

Stora maskiner på våra smala vägar

Vattenbilen förbereder för saltning

 

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad onsdagen 06/07 09:50 av Per S

En Solig och Glad Midsommar

önskas alla här i Långänget.

 

 

Kontroll av vattenanläggningen

Filtren i vattenanläggningen byttes under torsdagen den 23/6. Tryckfallet genom filtren var 0,7 Bar.

Gränsvärdet för byte /rengöring ligger på 1,6 Bar.

Bytet gjordes i förebyggande syfte inför midsommarhelgen

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 23/6 09:43 av Per S

Kalendern

Som säkert många märkt så har kalendern av misstag försvunnit från hemsidan. Den är nu återställd och kommer att fyllas med uppgifter (schema för klippning av parkområdet mm.) de närmaste dagarna

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad onsdagen 1/6 18:35 av Per S

Sommarvattnet

Sommarvattnet kommer att kopplas på lördagen den 30/4 omkring kl 11:00. Fritidshusägare uppmanas att stänga serviskranar vid tomtgräns om inte det redan är gjort.

Om du behöver hjälp med att stänga din servicekran, p.g.a. att du inte är på plats så kan du ringa undertecknad så fixar jag stängningen.

Alla bör vara uppmärksam på eventuella läckor eller andra skador som kan ha uppkommit under vintern och meddela dessa till undertecknad.

//Per S, 070-5735775

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 28/4 11:25 av Per S

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt År 2016

/gott-nytt-ar-2016.jpg 

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad onsdagen 30/12 22:30 av Per S

Sommarvattnet stängs

Sommarvattnet kommer att stängas under söndagen den 1/11 runt kl 12. Efter stängningen bör kranar öppnas så att kvarvarande vatten rinner ur ledningarna. Samtliga kranar bör lämnas i öppet läge under vintern för att minska risken för sönderfrysning.

Kom ihåg att stänga huvudkranen vid tomtgränsen innan våren för att undvika problem då vi öppnar sommarvattnet.

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 22/10 13:30 av Per S

Kontroll av vattenanläggningen

Filtren i vattenanläggningen kollades under fredagen den 19/6. Tryckfallet genom filtren var 0,7 Bar.

Gränsvärdet för byte /rengöring ligger på 1,6 Bar.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 19/6 09:10 av Per S

Midsommar 2015

Styrelsen önskar alla medlemmar en glad midsommar

Hoppas vädret vädret håller i sig!

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 19/6 08:10 av Per S

Kontroll av vattenanläggningen

Filtren i vattenanläggningen kollades under onsdagen den 13/5. Tryckfallet genom filtren var 1,2 Bar. Gränsvärdet för byte /rengöring ligger på 1,6 Bar.

Den 14/5 blev det stopp i sommarvattennätet. Orsaken var att filtren var igensatta på grund av att sedement släppt i borrhålet. Erfarenhetsmässig känner vi till att risken för att detta ska hända ökar vid större vattenuttag under kort tid.

Filtren rengjordes/byttes ut och anläggningen var igång igen.

Under fredagen kontrollerades tryckfallet över filtren och vi fick ett värde på 0.9 Bar. Vilket indikerar att relativt mycket sedement kommit upp på kort tid.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 15/5 10:38 av Per S

Medlemsmöte

Under torsdagen 14/5 hade vi ett medlemsmöte i vindskyddet nere vid stranden. Vädret var vackert om än blåsigt. Mötet var ganska välbesökt.

Ordförande hälsade alla välkomna och inledde med att kort berätta om vad som genomförts under förra året och fortsatte med att ta upp en del av de utmaningar vi står inför under innevarande år. Den mest prioriterade är naturligtvis ombyggnaden och renoveringen av bryggan. Hamnfogdarna Tobias K och Niklas J har påbörjat arbetet och under torsdagen kom två dykare som letade på och fäste rep i kättingarna som ligger på sjöbotten. El försörjningen till avloppsfläkten är en sak som berördes. Viktigt att detta lösas snarast så att vi blir av med den provisoriska lösningen men här krävs ett medlemsbeslut innan detta kan verkställas.

Efterhand övergick mötet till diskussioner i enskilda grupper och mötet avslutades

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 15/5 10:17 av Per S

Kontroll av vattenanläggningen

Filtren i vattenanläggningen kollades under fredagen den 1/5. Tryckfallet genom filtren var 0,9 Bar. Gränsvärdet för byte /rengöring ligger på 1,6 Bar.

Den 4/5 kollades läckaget i sommarvattennätet. Vattennätet, (inkl. fastigheter som öppnat sina huvudkranar) läcker 1,17 L/min eller 1 700 L / dygn.

Vattennätets läckage är ungefär detsamma vinter som sommar vilket indikerar att läckan eller läckorna ligger på "vintervattendelen" av sommarvattenanläggningen.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 4/5 10:38 av Per S

Bryggan...

Vinden ökade under torsdagen vilket fick till följd att bryggan åter fick en östlig riktning. Gunnar F tog initiativ till att förtöja bryggan i badområdet. Eftersom vinden friskade i från väster och nordväst blev det ett styvt arbete att få över bryggan i  nordvästlig riktning och förtöja den i några björkar nedanför vindskyddet. Under kommande helg kommer bommarna att bäras upp så att dom inte riskerar att hamna i sjön. Gunnar F, Per S och Anders N deltog i förtöjningsaktionen.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 17/4 23:02 av Per S

Bryggan och islossingen

/img_5423.jpg

Bryggans yttre förankring har slitits loss. Det verkar som att kedjornas infästning i bryggans yttre del har gått sönder.

Just nu är bryggans enda förankring kedjorna invid land. Bryggan svänger nu fritt, igår var den riktad åt öster idag åt väster.

Så länge det inte blåser från söder så ser det relativt bra ut, men skulle vinden tillta så utvecklar hela brygglängden till kraftigt moment i infästningspunkten vid stenpiren. Flytblocken längst in har redan nu deformerats.

I och med att kedjorna verkar ha lossnat i sin infästning i bryggans yttre del så ligger dom på botten och borde kunna fiskas upp med lämpligt utformad krok.

 

 

 

 Bilder

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad onsdagen 15/4 10:27 av Per S

Sommarvattnet inkopplat

Under lördagen kopplades sommarvattnet in som planerat. Trots att vi inte upplevt att vi varit utsatt för någon "vargavinter" så händer det en del

med vattennätet under vinterperioden. Efter inkopplingen upptäcktes att onormalt mycket vatten strömmade ut. Eftersom att vi har monterat in flera

sektionerings kranar så kunde vi snabbt konstatera var läckorna fanns. Vi hittade en sönderfrusen kran och ett par öppna kranar. Kranen som hade frusit

sönder kunde fixas med en kran vi tagit reda på från gamla pumphuset och en bussning som Rolf L letade fram ur sitt rördelslager.

I samband med inkopplingen rengjordes och byttes filtren i pumphuset. Resultatet av arbetet medförde att alla på området nu har tillgång till

sommarvatten. Läckaget i sommarvattennätet är ca 30 L per timme vilket är väldigt lite.

Medverkande i vatteninkopplingen var Per S, Alf N och Rolf L

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 12/4 09:15 av Per S

Sommarvattnet

Sommarvattnet kommer att slås på lördagen den 11/4 omkring kl 11:00. Fritidshusägare uppmanas att stänga serviskranar vid tomtgräns om inte det

redan är gjort.

Alla ombedes vara uppmärksam på eventuella läckor eller andra skador som kan ha uppkommit under vintern och meddela dessa till undertecknad

//Per S, 070-5735775

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 10/4 13:00 av Per S

Kontroll av vattenanläggningen

Filtren i vattenanläggningen kollades under torsdagen den 10/4. Tryckfallet genom filtren var 0,5 Bar. En förbättring från föregående

mätning. Gränsvärdet för byte /rengöring ligger på 1,6 Bar.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad fredagen 10/4 13:00 av Per S

Kontroll av vattenanläggningen

Filtren i vattenanläggningen kollades under torsdagen den 2/4. Tryckfallet genom filtren var 1,0 Bar. Gränsvärdet för byte /rengöring ligger på 1,6

Bar.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 7/4 08:20 av Per S

Iakttagelser vid bryggan

Bryggan är pressad in mot stenpiren. Mittpartiet på den yttre delen är kraftigt nertryckt på grund av att kättingarna i mitten drar ner den. Yttre

delarna på flyter normalt vilket medfört att den yttre delen är kraftigt böjd. Iskanten ligger över bryggdäcket i mitten. Deformationen har medfört att

delar av trallen har släppt.

I nuläget går det inte att göra speciellt mycket åt detta utom att ha det under uppsikt. Huruvida något är skadat återstår att ta reda på längre

fram.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 15/3 08:21 av Per S

Kontroll av vattenanläggningen

Filtren i vattenanläggningen kollades under lördagen 14/3. Tryckfallet genom filtren var 0,60 Bar. Gränsvärdet för byte /rengöring ligger på 1,6

Bar.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 15/3 08:03 av Per S

 

 

Kontroll av vattenanläggningen

Filtren i vattenanläggningen kontrollerades under lördagen 28/2. Tryckfallet genom filtren var 0,30 Bar. Gränsvärdet för byte /rengöring ligger på

1,6 Bar så det är en bit kvar dit än. Från installation av vattenmätaren (maj förra året) så har vi förbrukat 1 656 m3 vatten.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 1/3 13:17 av Per S

Sandning av områdets vägar

Sportlovet närmar sig. Vi har märkt att fler och fler besöker sina stugor i Långänget. Det kommer att bli suveräna dagar fram i mars när solen reser

sig mer och mer över horisonten. Vi har dock ett problem som till viss del beror på att vi får varmare vintrar. Vägarna inom området blir så hala att

det är stor risk att man hamnar på sidan av vägen hur försiktig man än är.

Att gå efter vägen är inte att rekommendera om man inte har ordentliga broddar.

Vi kommer inför sportlovsveckan att sanda:

 • Områdets huvudväg från bommen fram till fastighet 9:39
 • Från huvudvägen till fastighet 9:41
 • Från huvudvägen till fastighet 9:27, med reservation för att traktorn kan ta sig ner och upp på ett säkert sätt.

Sandningen kommer att ske med traktor, vilket är det enda möjliga alternativet. Det innebär att mängden sand som går att ta med sig är begränsad

till drygt en kubikmeter i skopan. Vi prioriterar sandningen så att sanden hamnar där den gör mest nytta.

Vi har solen på vår sida, och efter några veckor så är vägarna snöfria om vi har lite tur. 

Vi uppmanar alla som rör sig på området, med bil eller till fots att vara försiktiga så att inga skador

uppstår.

Sandningen kommer att ske under torsdag den 26/2 eller fredagen den 27/2 på fm.

Vägfogdarna

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 25/2 12:45 av Per S

Vattenanläggningen

I tisdags den 27/1 rengjordes och byttes vattenfiltren i vår gemensamma anläggning. Det var inga driftproblem som föranledde åtgärden utan bytet

skedde på grund av att vi tangerade gränsvärdet för genomsläppet genom filtren.

Efteråt provades anläggningen och allt fungerade som det ska.

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 29/1 08:45 av Per S

/julbild-2014-1.jpg

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sommarvattnet stängs

Sommarvattnet kommer att stängas av söndagen den 2/11 runt kl 12. I samband med detta kommer filtren i pumphuset att bytas.

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 30/10 08:30 av Per S

 

Avloppsfläkten

Avloppsfläkten har nu fått en egen ljudisolerad byggnad. Gunnar F och Alf N har stått för arbetsinsatserna när det bygget. I fredags lyftes

skapelsen på plats och det som nu återstår är lite elinstallation och anslutning till det nya mätarskåpet

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 20/10 06:30 av Per S

Bredband

De flesta har nu fått sin fiberkanalisation framdragen till fastighetsgräns. För att man ska kunna färdigställa arbetena med de fysiska fiber

förbindelserna krävs att varje fastighetsägare ser till att den orangea "fiberslangen" blir nedgrävd och indragen i huset. Grönt märkband som placeras

ovanpå fiberslangen finns i förrådsbyggnaden. Nästa steg är nämligen att blåsa in fiber i kanalisationen, skarva in fibern och avsluta fibern med

kontakter i en s.k. CPE inne i byggnaden. Om inte slangen är indragen i byggnaden när fiber och skarvar gänget kommer kan dessa arbeten inte göras,

vilket sannolikt leder till extra kostnader. Enligt det kontrakt vi tecknat ingår avslutning av fibern i kontakter och montering av CPE i

byggnaden.

Hör av dig om du funderar över något, Per Sandberg, 0705735775

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 20/10 06:15 av Per S

Snökäpparna är utsatta

Vägmarkeringarna för snöröjningen är utsatta. Områdets vägar kommer att snöröjas i samma omfattning som föregående vinter. Vi har som föregående

år anlitat Göran Frölander att utföra jobbet 

Fastighetsägare som vill ha plogat på egen infart bekostar och avtalar själv om detta med entreprenören i vanlig ordning

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 20/10 06:00 av Per S

Avloppsnätets östra del är åtgärdat

2010 filmades hela avloppsnätet. Ett antal problem kunde konstateras, dessa har sedan dess kostnadsberäknats och prioriterats. Den högst

prioriterade sträckan (vägen ner till hamnen och österut till fastighet 9:33:s sydöstra hörn) åtgärdades förra året.

I år fortsatte vi med problemen utefter resterande del av avloppsnätets östliga sträckning. Arbetet inleddes med en ombyggnad av stamnätet söder om

fastighet 9:40 för att möjliggöra anslutning av en ny trekammarbrunn på fastighet 9:40. Vi installerade en ny tillsynsbrunn på stamledningen norr om

fastighet 9:14 och la en ny 110 mm ledning rakt norrut till södra vägkanten på vägen som går till bl a fastighet 9:41, 9:38.

I samband med att tillsynsbrunnen monterades konstaterades att ledningen behövde höjas ca 20 cm för att undvika bakfall. Det beslutades att åtgärda

alla fel som tidigare konstaterats på nätets östra del. Två områden grävdes upp varefter ledningens läge i höjdled korrigerades så att alla tidigare

konstaterade vattensamlingar försvann.

Åtgärderna medförde att hela den östra delen av nätet har en fri luftkanal vilket gör att fläkten verkar på alla fastigheter på östra sidan.

Ny spolbrunn

En ny spolbrunn installerades ca 50 m uppströms från tillsynsbrunnen som sitter vid fastighet 9:33. Orsaken är att avståndet är till nästa

tillsynsbrunn var för långt.

Spolning krävs på avloppets östra del

I samband med slamtömning av gemensamhetsanläggningens slambrunnar kommer spolning att ske av hela den östa delen av nätet. Vid arbetena enligt ovan

kunde vi konstatera att rören bitvis är fyllda till minst 60 % med sedement.

Fläkten byggs in och ljudisoleras

Gunnar F och Alf N håller på att bygga in fläkten i en ljudisolerad byggnad. Markarbeten på platsen är klara och utblåsningsledningen har anpassats.

Byggnaden kommer att färdigställas under kommande vecka och placeras över fläkten. Därefter återstår en del arbeten med elinstallation.

El till fläkten

Under året som gått har vi haft en provisorisk strömmatning till fläkten. Under sommaren har Anders N undersökt möjligheterna att ansluta fläkten på

samma abonnemang som vi har i pumphuset. Han har tagit fram en lösning där detta är möjligt. Arbeten har pågått under förra veckan med att sätta upp en

2m hög stolpe i fastighet 9:27 nordöstra hörn som ska bära två mätarskåp. Anders N och Rolf N har utfört stolparbetena. Vi har under slutet på förra

veckan grävt över vägen och lagt ned två slangar för elkabel till fläkten och en som förberedelse till ev. framtida elkabel ner till hamnen. Svanholms

El kommer att utföra resterande utskarvnings-, anslutnings- och montage- arbeten i den nya stolpen.

 

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 28/9 16:05 av Per S

 

Fläktinstallationen

 /img-</p>
<p>4356avluftningsror-2.jpg

Avluftningsröret till fläkten som tidigare har legat på marken är nu nedgrävt. Arbetet utfördes med grävmaskin assisterad av Gunnar F och Alf N

Lite efterjustering med kratta krävs kanske för att snygga till ytan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 8/9 15:46 av Per S

 

 

Trekammarbrunnar

Ytterligare två fastigheter har valt att installera trekammarbrunnar. Totalt finns nu 13 trekammarbrunnar installerade på området.

/img-43353-kammar-hus.jpg

/>

Ny trekammarbrunn installeras hos Christer Ståhl

/img-43373-kammar-gravare.jpg

Grävning för utloppsledningen över vägen.

/img-4336ny-3-kammaranslutning.jpg

height="533" />

Avloppsledningen i grönområdet öster om vägen funnen. Förberedelser för att ansluta den nya trekammarbrunnen

/img-42933-kammar-carlsson.jpg

/>

Installation av trekammarbrunn hos Carlsson / Eriksson

/img-4298-skarvning-carlsson.jpg

height="300" />

Anslutning av nydragen vattenledning.

I samband med trekammarbrunnsinstallationen byggdes en del av avloppsnätet om. Åtgärden var sedan tidigare planerad. En inspektionsbrunn

installerades norr om fastighet 9:14 och en ca 30 m gren för både avlopp och vatten drogs fram till en överlämningspunkt strax söder om vägen som går

mot fastighet 9:38 och 9:41.

Vi har ett problem med en vattensamling (100%) minst 25 m nedströms från den nyinstallerade inspektionsbrunnen. Vattensamlingen är känd sedan

tidigare och kommer att åtgärdas under hösten. Den påverkar inte funktionen hos den nya trekammarbrunnen

--------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 10/8 10:32 av Per S

 

Bredband

Bredband är ingen Gemensamhetsanläggning i Samfällighetsföreningen därför är det inte heller en fråga som ska behandlas av styrelsen.

Däremot är det en fråga för varje fastighetsägare.

Därför har länkar till dom två viktigaste informationssidorna lagts upp i vänsterkolumnen. Orsaken är att det viktigt att var och en håller sig

uppdaterad om vad som händer på bredbandsområdet.

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 7/8 09:00 av Per S

 

Bredband i Nora

Det händer mycket kring Bredband i Nora just nu, bl a ett möte den 31/7 kl 18:00 på Utviksgården

Gå in och Läs på "Användarnas HemsidaBredband i Nora  för mer information och för att

hålla dig uppdaterad om vad som sker.

 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 28/7 10:01 av Per S

Bredband

Nu är första delen av fiberläggningen på vårt område på gång. Man har grävt ner en slang i vägkanten från Bölestavägen till vägskälet mellan

Carlsson och Johansson. Förläggning av slangar och brunnar inom området och till respektive fastighet kommer att utföras senare under hösten. 

/img-4306fiberlaggning.jpg

/>

/img-4307fiberlaggning2.jpg

/>

 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad lördagen 26/7 11:31 av Per S

Dåligt vattentryck

Några har påpekat att det är dåligt vattentryck under vissa perioder. Orsaken är att det tas ut väldigt mycket vatten. Under de senaste veckorna har

vatten uttaget från den gemensamma anläggningen legat mellan 10 000 - 13000 liter per dygn. Trots det stora vattenuttaget har borrhålet inte sinat, men

det förekommer perioder då vattenuttaget är större än det som produceras. Dvs det matas ut mer vatten än vad pumpen förmår ta upp. Under dessa perioder

sjunker trycket under den normalt lägsta nivån. Under topputtagen går det ut 1500 liter per timme.

Vattennätet inkl. varje fastighetsinstallation har läckor! Det läcker bort ca 2000 liter vatten per dygn. Alla vattennät läcker, i vår

anläggning läcker ca 20 % bort vilket är väl mycket.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt att lokalisera små läckor i distributionsnätet utan att gräva upp ledningen.

Däremot kan varje fastighetsägare kontrollera sina egna installationer m.a.p läckor. Ett till synes harmlöst droppande från en skarv kan ge ett

svinn på 500 liter vatten på ett dygn.

Så.... en uppmaning till alla. Kontrollera Era vattenanläggningar, det kan vara en bra idé inte bara med anledning av vattensvinn.

Ha en fortsatt skön sommar!!

Per S, 0705735775

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad onsdagen 23/7 08:24 av Per S

 

Slutrapport: Fältprov med fläkt i avloppssystemet

Fältprovet med fläkt i avloppssystemet i sin nuvarande utformning har pågått sedan augusti 2013 fram till nu.

Anledningen till att vi placerat en fläkt i avloppssystemet är att få kontroll på luftflödet i avloppsnätet. Det vi vill är att flödesriktningen

alltid ska vara den samma helt oberoende av årstider, lufttryck och väder och vind.

 • Nedbrytningsprocessen i ett avloppssystem luktar alltid.
 • Nedbrytningsprocessen kräver syre för att fungera.
 • Ingen vill att det ska lukta avlopp kring sin fastighet eller på platser där man vistas.

Lösningen med fläkten löser problemen i sin helhet. Luft sugs in i markbäddens och fastigheternas avluftningsrör och blåses ut i anslutning till

markbäddsområdet. Fläkten bidrar därmed till att rikta luftflödet så att det endast luktar på ett ställe i hela anläggningen. Det ökade luftflödet i

avloppsnätet medför också att nedbrytningsprocessen blir effektivare i såväl markbädd, gemensamma slambrunnar och alla individuella slambrunnar.

Tillräcklig syresättning medför att större del av ytslammet i brunnarna sjunker till botten.

Fläkten går kontinuerligt året runt och drar ca 80-100 w viklet ger en årlig energiförbrukning på ca 800 Kwh

Lösningen är ”funktionsmässigt” klar men det återstår lite arbete innan anläggningen är helt klar.

 • Permanent lösning för strömförsörjning av fläkten
 • En ljudisolerad och ventilerad låda (Hus) kring fläkt och el central. Lösning måste till för ev. kondens och isbildning.
 • Utblåsningsröret, ca 60 m grävs ner och avslutas på lämpligt sätt.

Jag vill än en gång påminna om att du som ännu inte har installerat ett avluftningsrör på din fastighet bör skyndsamt göra det.

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 23/6 10:45 av Per S

Vattenfilter

Den 18/6 rengjordes och byttes vattenfiltren i pumphuset. Det är två månader sedan senaste bytet. Den manometer som vi monterat i anslutning till

filtren visade en tryckskillnad på 1,6 B innan bytet. Värdet kan ses som ett riktvärde för filterbyte för att undvika driftstopp. Det bör påpekas att

om sedement släpper i borrhålet så sätts filtret omedelbart igen vilket medför driftstopp. Detta går naturligtvis inte att förutse.

Det har gått 2 månader sedan förra filterbytet vilket verkar rimligt under sommartid.

Om du vill veta hur tryckskillnadsmätningen går till kan du höra av dig till Per S, 0705735775

Jag håller på att uppdatera anvisningarna för vattenanläggningen.

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 23/6 10:27 av Per S

 

 

Medlemsmöte

Söndagen den 22/6 hölls medlemsmöte i vindskyddet nere vid stranden. Mötet var ganska välbesökt trots att temperaturen på morgonen var +4 grader och

vid mötets början hade stigit till +8 grader. Ordförande talade lite kort om vad som genomförts under förra året och vilka arbeten som planerats för

innevarande år. Mötesdeltagarna hade möjligheter och diskutera och ställa frågor

/img-4199-mote.jpg

 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 22/6 11:27 av Per S

 

Reparation av bryggan

Under islossningen förra året deformerades bryggans yttre del. Funktionsmässigt har det inte varit några problem men nu har hamnfogden, Sune

Å tillsammans med Alf N och Gunnar F tagit sig ann problemet med att räta till den yttre delen.

/img-4022-brygg-reparation.jpg

 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 5/6 12:10 av Per S

Omdisponering av bommar

I samband med utsättningen av bommarna gjordes en justering båtplaternas bredd. Vissa hade för breda platser och andra för trånga. Åtgärden ledde

inte till att det blev fler platser.

/img-4013-omdisponering.jpg

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 5/6 12:10 av Per S

 

 

Rekordlågt vattennivå

I slutet av v22 kunde vi notera ett mycket lågt vattenstånd i Norafjärden.

/img-4007-vindskyddet.jpg

/img-4006-sjosattningsramp.jpg

 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad torsdagen 5/6 11:53 av Per S

 

 

Vägunderhållet

Vi har fått en ny offert från SVEVIA på vägunderhållet, en uppgraderad version av den vi fick för fyra år sedan. Tanken är att vägarna inom området

ska hyvlas och dammbindas under första halvan av juni. Vi har också planerat att förbättra vägavsnittet från huvudvägen ner till fastighet 9:22 och

9:23 men här inväntar vi ett styrelsebeslut på åtgärdsnivån.

 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 2/6 11:10 av Per S

Utvecklingsgruppen hade möte.

Den 10/5 hade utvecklingsgruppen möte. Syftet med mötet var att gå igenom alla pågående aktiviteter och skapa underlag och förslag till inriktning

inför sommarens arbeten.

Alf N fick i uppdrag att föra gruppens förslag vidare till styrelsen.

Protokoll finns under fliken Protokoll.

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad måndagen 2/6 10:25 av Per S

Vattenmätare mm.

Den 18/4 installerades en vattenmätare i pumphuset. Anledningen är dels att vi på ett enklare sätt ska kunna lokaliser läckor i distributionsnätet

men också att få ett grepp om hur mycket vatten vi gör av med under olika perioder. Vi har samtidigt färdigställt pumphusdelen med att skarva ihop

avloppstilluftledningen, isolerat kopparrören i anläggningen för att förhindra att kondensvatten droppar ner på golvet och dragit

fram säkerhetsventilens skvallerrör till avloppet.

Samtliga arbeten har utförts av Rolf Loden 

 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 27/4 09:18 av Per S

Sommarvattnet

Till veckoslutet 12 - 13/4 kommer sommarvattnet att kopplas på. Vi utgår från att var och en har stängt sin huvudkran. Under inkopplingsprocessen

kommer vattnet att stängas för dom som har vintervatten från sommavattenanläggningen.

Efter inkopplingen kan vattnet ha en brun missfärgning som uppstår på grund av att beläggning från ledningsnätets insida lossnar. Det kommer

style="text-decoration: underline;">inte

att som tidigare spolas ut en massa grus i nätet eftersom filtret i pumpanläggningen hindrar detta.

Missfärgningen försvinner efterhand genom att man spolar tills vattnet klarnar.

Hör av dig om du märker några problem i samband med inkopplingen

 Per S, 070-5735775  

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad Torsdag 10/4 14:30 av Per S

Rekordtidig islossning

Under dagen, den 15/3 försvinner det mesta av isen på Norafjärden. Trots kraftiga västliga vindar under 13:de, 14:de och 15:de Mars kommer bryggan

att klara årets islossning. Isen är väldigt tunn och bryts sönder eller smälter i lagom omfattning. En vindriktning som egentligen kommer aningen från

nordväst bidrar positivt.

/img-3489-webb.jpg

/img-3480-webb.jpg

 

 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad Lördag 15/3 15:45 av Per Sandberg

Bredbandsmöte i Långänget

I mitten av februari genomfördes ett möte i Långänget. Mötet handlade om att titta på möjliga framföringsvägar för fiberdragningen inom vårt område.

Vi tittade dessutom på placeringen för fastigheter som tecknat avtal i förhållande till tänkbara framföringsvägar.

Framföringsvägen kommer att gå i kanten på vägbanken från Bölestavägen in till en fördelningsbrunn i närheten av pumphuset. Därifrån förläggs

spridningsnätet till berörda fastigheter.

Det är möjligt för oss att lägga El-kabel (för fläkten mm) i samma kabelgrav - Underlag och beslut kring detta krävs!

Jag har haft kontakt med skogsägaren som ser positivt på projektet- vi håller honom informerad efterhand. 

 

Medverkande i mötet var:

 • Per Sandberg
 • Leif Bergström
 • Magnus Hellsten

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad Fredag 14/3 09:35 av Per Sandberg

Dax för Bredband i Nora Etapp

II

Planeringen pågår för fullt med Etapp II i fiberutbyggnaden i Norabygden. Några dagar in

på det nya året fick du som tecknat intresse för fiberanslutning ett mail från projektet där du uppmanas att skriva ett anslutningsavtal. Projektet

vill ha in dessa avtal före 1/2-2014 eftersom avtalen ligger till grund för den fortsatta planeringen. Det är självfallet viktigt att så många som

möjligt tecknar avtal.

Precis som det står i mailet från projektet är bredbandsanslutning med fiber en jättebra

och billig investering för att öka värdet på fastigheten. Jag läste just idag en artikel som handlar om fastighetspriser och jag

citerar:

"Enligt en artikel i dagens Aftonblad Plus "Min Ekonomi"  om sjunkande

försäljning av fritidshus där man pekar på att om köparen kan tänka sig ett äldre hus i behov av renovering

style="color: #000000;">och UTAN bredband så sjunker priset drastiskt" slut citat.

Jag tog ju på mig ansvaret att sammanställa intresseanmälan för ca ett år sedan och

skicka in till projektet.  

Anslutningsavtalet måste var och en teckna själva. Du hittar Avtal och information på

href="http://www.bredbandinora.se" target="_blank">bredbandinora.se

Jag skickar ett mail till var och en med bl.a. avtalet i PDF-format 

Jag kvarstår som samordnare för vår del i Projektet Bredband i

Nora    

 

Per S, 0705735775

------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 18/1 13:17 av Per

 God Jul önskar styrelsen & Webredaktionen

/jul2013-1.jpg

/>

------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 22/12 17:56 av Per

Snöröjning vintern 2013 - 2014

Göran kommer i vanlig ordning att sköta snöröjningen under kommande vinter. Vägen ner till sjön kommer till skillnad från tidigare år att plogas

hela vägen ner till hamnen. Han kommer att ta bort en del snö framför pump & förrådsbyggnaden. Som förberedelse inför våren så är det lämpligt att

skotta upp under vintern framför byggnadens dörrar för att underlätta vattenhämtningen i vår.

Om du vill ha snöröjt på din tomt så markerar du upp var det ska snöröjas. Du kontaktar sedan själv Göran och avtalar om omfattningen av

snöröjningen. Du bekostar själv detta arbete. 

Läs mer under ansvarsområden...

 

--------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 12/11 16:36 av Per S

Rapport från arbetet kring pumphuset

Under veckan revs det gamla pumphuset.

Anders N har rivit plåttaket som tidigare tingats av Sune Å. Vi plockar lite försiktigt bort några brädor som kan användas till ett "hus" över fläkten.

 

alt="img-3035-1.jpg" width="400" height="300" />

Byggnaden är förberedd för rivning med maskin

alt="img-3036-1.jpg" width="400" height="300" />

Ett drag med skopan så är byggnaden borta

Efter att byggnaden rivits slogs betongplattan sönder med en hammare monterad på maskin.

alt="img-3034-1.jpg" width="400" height="300" />

Gunnar F förbereder sammankopplingen av nya vattendistributionsledningen med den gamla.

alt="img-3038-1.jpg" width="400" height="300" />Friläggning av stålröret över borrhålet

Efter att betongplattan är borta grävdes ett dike mellan borrhålet och nya byggnadens nordvästra knut. Avloppet i gamla

byggnaden pluggades och gamla distributionsledningen kapades.

Gunnar frilägger röret ner till ca en meters djup. En förberedelse inför det arbete som brunnsborrningsfirman ska göra på

tisdag. En förbindelse ska anläggas mellan borrhålet nya byggnaden.

Samtidigt som arbetena pågår utvändigt så arbetar Rolf N med att färdigställa el-anläggningen och Rolf L med att bygga upp

den nya vattenproduktionsanläggningen.

Återkommer med ytterligare rapporter efterhand

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 27/10 08:19 av Per S

 

Driftsättning av nya pumphuset 

Läs detaljplan under fliken "Vad händer..."

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 18/10 15:54 av Per S

 

Nu har vi en Pool vid parken

Visst skulle det vara trevligt men inte när det sker utan "byggnadslov". Vattnet väller in och har skapat en del problem i det dike som är uppgrävt

vid parken. En av våra "hustomtar" Rolf N slog larm i går morse och då var det mer än 1 meter vatten i gropen och det rann över kanten ner mot

parken.

Akut utryckning till Kramfors för att hyra en länspump och efter några omgångar av tömmning så är det nu under kontroll.

Som tur är så kommer prylarna till spolbrunnen idag och därefter kan diket läggas igen.

alt="oversvamning1-img-2928.jpg" width="400" height="300" />

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 20/9 av Megan S

 

Eldnatten

Lördagen den 7 sept 2013 är det dags för vår arbetsdag som på kvällen följs av Eldnatten.

Vi röjer, drar ris och städar där det behövs. Man ska inte klaga på värmen MEN den här dagen var det nästan för varmt. Det viktiga med den här dagen

är inte hur många träd som blivit fällda, det är möjligheten att så många som möjligt träffas under trevliga förhållande och framförallt att vi gör

nått kul tillsammans med barnen på området.

Efter förmiddagens arbetspass samlas vi till en gemensam lunch 

Mackorna har Linda, Anna och SolBritt fixat.  

spel-2img-2894.jpg

På eftermiddagen ordnade Anita en bollturnering där deltagarna gav järnet

Efter två olika bollmatcher så var resultatet 1-1

genomgang-img-2897.jpg

Här samlas deltagarna i bollturneringen för prisutdelning

src="https://images.staticjw.com/lan/1982/grupp-i-skogen-img-2890.jpg" alt="grupp-i-skogen-img-2890.jpg" width="400" height="300" />

Saftpaus på eftermiddagen, värmen tar all must ur deltagarna

men några träd föll för sågen o en hel del ris blev hopsamlat.

 

src="https://images.staticjw.com/lan/2799/deltagareimg-2896.jpg" alt="deltagareimg-2896.jpg" width="400" height="300"

/>                                                                  

Nu har deltagarna varit hemma o duschat o tagit av sig röjningsutrustningen.

Nu samlas vi för att äta soppa tillsammans.

På den här bilden har vi 3/4 av våra NYA stugägare som är med för första gången på Eldnatten.

gaster-vid-vindskyddetimg-2910.jpg

Alla har nu ätit soppa  och bröd  som Eva  och Megan har fixat.

Det var 42 deltagare men det hade räckt till 40 till

Vi får komma ihåg det till nästa Eldnatt.

mote-i-vindskyddetimg-2920.jpg

Lennar (Tobias pappa) och Per  har lite eftersnack.

Utifrån såg det ut som att dom var i en Tomteverkstad

Mörkret har fallit men med kamerans hjälp får man ljus i bilden.

 

-------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 20/9 Megan S

Gemensamma pumpanläggningen öppnad igen

Läs mer under "Vad händer"....

-------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 11/9 17:25 av Per S

 

Gemensamma pumpanläggningen stängd

Läs mer under "Vad händer"....

-------------------------------------------------------------------------

  Uppdaterad 8/9 21:59 av Per S

 

Vattenförsörjning från annan källa

Under ett dygn från fredag morgon till lördag morgon genomfördes prov med att mata hela området med

vatten från en annan brunn i området. Provet gick bättre än beräknat, dvs vattenflödet räckte gott och väl till trots att vattnet passerar klena

rördimensioner i överkopplingspunkten. Provet visar att vi kan använda metoden då vi kopplar över vattenförsörjningen till nya pumphuset i slutet av

september. Metoden kan även användas om ordinarie pumpanläggning behöver stängas för service.

--------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 8/9 21:05 av Per S  

 

Pumphuset

Sune Å målar husets fasader ytterligare en gång. Det har varit för varmt tidigare under augusti för att måla, men nu under de senaste dagarna har

temperaturen varit mer dräglig.  

Tack Sune för arbetsinsatsen

malning-</p>
<p>img-2812.jpg

Pumphusprojektet

-------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 29/8 17:26 av Per S

Styrelsemöte

Söndagen den 25/8 hade den nya styrelsen möte i vindskyddet nere vid stranden.

src="https://images.staticjw.com/lan/1751/styrelsen-img-2807.jpg" alt="styrelsen-img-2807.jpg" width="400" height="300" />

---------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 29/8 16:30 av Per S

Det byggs i Långänget

I dagspressen talas det om att det byggs alldeles för lite i Västernorrland MEN i Långänget kan vi skryta med att här pågår byggnation av ett nytt

fritidshus. Man inser lätt att det blir arbetslöshet bland byggjobbarna när man ser hur snabbt det går att få ett hus under tak, i detta fall var huset

på plats på knappt 2 dagar.

Vi i Långänget gläder oss åt att familjen Sjölund valde Långänget som platsen för deras nya fritidsboende.

 

 

 

ronald-s-malning-img-2785.jpg

------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 26/8 19:48 av Megan S

 

 

 

 

 

 

Pumphuset

Arbetet på pumphuset fortskrider, Alf N har målat "Förrådsdelen" i byggnaden. Tak, väggar och golv har målats två gånger. Taket är vitt, väggarna

blå och golvet matchande blått som Kerstin N uttryckte det. Det är betydligt större ytor än vad man tror i den förhållandevis lilla byggnaden. Efter

att färgen torkat och tak-, golv- lister och friskluftventiler monterats kan El- installationen påbörjas. Det blir Rolf N som kommer att göra det

jobbet.

Tack Alf för arbetsinsatsen

Pumphusprojektet

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 24/8 18:17 av Per S

 

Fortsatt arbete på avloppsnätet...

Under förmiddagen den 23/8 hittades felet som orsakade "Pulseringen" i avloppsnätet. Genom mätningar och observationer i samband med att vi grävde för en tillsynsbrunn där östligt och västligt avloppsnät sammanstrålar kunde vi dra slutsatsen att vattensamlingen som orsakar pulseringen måste ligga på den kvarvarande sträckan söder om fastighet 9:33.

Vi, Per S och Rolf N beslutade under gårdagen att gräva upp resterande del ut mot "strandvägen" för att lokalisera och åtgärda problemet. Dick S kallades hit och vi kunde se efterhand som ledningen grävdes fram att teorierna stämde. På den uppgrävda sträckan på ca 15 m låg röret ca 20 cm högre

på mitten relativt grävningens ändpunkter. Vi sänkte ledningen på mitten och vägde av sträckan med vattenpass, vattensamlingen gav sig iväg och pulseringen upphörde.

Arbetet på avloppssegmentet kommer nu att fortsätta med montage av en tillsynsbrunn i förgreningspunkten vid trekammarbrunnarna

Väg, vatten och avlopps- fogdarna genom

Per S   

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 23/8 13:30 av Per S

Vattenanläggningen

Under tisdagen den 20/8 kl 10:00 - 11:00 gjordes en del servicearbeten på den gemensamma vattenanläggningen. Arbetet utfördes av Rolf N och Per S och medförde att vattnet stängdes av under ca en timme i områdets östra halva. Två servicekranar monterades in, en på Nord/Sydlig ledning öster om fastighet 9:33 och en på ledningen som försörjer områdets Nord/Östra del . Anledningen är att vi ska kunna stänga av delar av vattenledningsnätet för

att förenkla sökandet efter läckor. Genom att vi delar upp (sektionerar) nätet blir driftstötningarna mindre vid arbeten eftersom vi kan stänga mindre delar.

I och med att vi stängt östra delen av nätet och tömt den på vatten så kan vattnet i det området vara missfärgat till en början. Spola vatten så

kommer missfärgningen att försvinna!

Vi ber om överseende med driftstoppet.

VA-ansvariga genom Per S 

---------------------------------------------------------------------------

 

Uppdaterad 20/8 12:24 av Per S 

 

Rapport från fältprovet med avloppsfläkten

Fläkten har nu varit i drift knappt 14 dagar efter flytten. Erfarenheterna så här långt är till största delen positiva.

Läs mer under "Vad händer"

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 5/8 15:50 av Per S

Nytt fältprov med avloppsfläkten inleds idag

Läs mer under "Vad händer"

--------------------------------------------------------------

Uppdaterad 5/8 08:17 av Per S

 

Rollerna kring arbetsområdena Väg, Vatten och Avlopp fastställda

Under Söndagen 4/8 samlades Per Sandberg, Ronald Sjölund och Rolf Lodén i ett möte för att komma överens om rollfördelningen för Väg, Vatten och

Avloppsfrågor efter beslutet på årsmötet.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att väg, vatten och avloppsfrågor skulle hanteras av tre personer. Mötet gav inga övriga

riktlinjer om hur rollfördelningen skulle se ut.

Mötet den 4/8 inleddes med att Per S redogjorde för vad som gjorts inom områdena under de senaste åren och vilka planer som tagits fram för väg,

vatten och avlopp. Detaljer och lösningar inom respektive område diskuterades. Därefter lämnade Per över ordet till Rolf och Ronald med frågan "Hur

tycker ni att rollfördelningen ska se ut framöver?".

Svaret blev att Per S fortsättnings har ett övergripande ansvar för alla tre områdena och att en samrådsgrupp bildas med Per S, Rolf L och Ronald S

där frågor inom de tre verksamhetsområdena diskuteras. 

Per, Rolf och Ronald sa sig vara nöjd med rollfördelningen, mötet avslutades och Per tackade för medverkan.

---------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 5/8 08:53 av Per S

 

Vi kommer att beskriva vad som händer under den närmaste framtiden.

Gå in under rubriken "Vad händer" om du vill veta mer...

---------------------------------------------------------------

Uppdaterad 30/7 09:07 av Per S

 

Årsmötet är avklarat

I går. lördag, hade vi årsmöte i föreningen. Vädret var inte det bästa, regnet strilade ner men vi trängde ihop oss i vindskyddet och  med en stor

parasoll som komplement så blev ingen blöt i håret.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så avverkade vi 1 framställan från styrelsen och 6 motioner.

Vi avverkade en hel del diskussioner där de flesta resulterade i eniga beslut.

Nu har vi ett nytt år att se fram emot med en mängd arbetsuppgifter som skall utföras. Det är extra kul att det finns många arbetsvilliga inom föreningen.

Vi önskar nu den nya styrelsen lycka till i arbetet, och samtidigt säger vi tack till de som lämnade styrelseuppdraget.

Redan nu kan vi se att det är kortare dagar, det mörknar tidigare på kvällen trots att vi fortfarande är i juli månad.

När semestrarna är avklarade ser vi fram emot att träffas här i Långänget på Eldnatten. Då röjer vi sly på dagen och på kvällen umgås vi till värme av eldarna.

 

 ---------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 21/7 21:46 av Megan S

 

Årsmöte

Idag kl 13:00 är det årsmöte.

Plats: Vindskyddet nere vid stranden.

Välkommen!

----------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 20/7 08:53 av Per S 

 

Vattenanläggningen

Vattenfiltren har nu varit i drift drygt två veckor och vi kan med ganska stor säkerhet säga att bytes-/spolnings-

intervallet kommer att bli ganska långt (flera månader). Den befarade "stora" sedementtillväxten som jag skrev om nedan har avtagit och

stabiliserats på en betydligt lägre nivå. Detta överensstämmer med de erfarenheter man har sedan tidigare att mängden sand och humus inslag i vattnet

ökat i samband med stora vattenuttag på kort tid.

Vi är nu inne i en väldigt torr period och det återstår och se om stora mängder regn och därmed mera ytvatten påverkar

mängden sedement.

Jag fortsätter den löpande kontrollen av filtren så får vi se om det uppstår några överraskningar framöver.

----------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 12/7 10:20 av Per S 

 

Motion i Långänget

src="https://images.staticjw.com/lan/2807/motionsgruppen-i-langanget.jpg" alt="motionsgruppen-i-langanget.jpg" width="400" height="300" />

Alla mår bra av motion det är de flesta forskare överens om.

Budskapet har även nått Långänget, där vi nu har ett GÅNGGÄNG. 

Pådrivare till gruppen får vi lägga på familjen Nyberg som är mycket flitiga motionärer,

inte bara för att hunden Jagger behöver motion.

VARJE dag klockan 10.00 träffas gruppen vid korsningen Strandvägen,  

sedan bär det av i lagom takt mot Bölesta.

ALLA är välkomna att hänga med det är bara att dyka upp när du känner för en promenad. 

ALLA går i sin egen takt Du behöver inte vara elitmotionär.

Det är extra kul att föreningen kan lägga ytterligare en "arbetsgrupp" till vår aktivitetslista.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 11/7 08:58 av Megan S

 

Uppföljning av vattenreningen

Ett par dygn har gått sen vi kopplade in filtren på den gemensamma vattenanläggningen och vi kan redan nu se att det gör nytta. Som jag skrev nedan

måste vi skaffa oss erfarenhet om sedementtillväxten i filtren. Eftersom sedementtillväxten är större än väntat har jag bett Leif Hammarström

övervaka detta under tiden vi är borta. 

Leif kommer att notera sedementnivån i filtren en gång per dygn. 

Frågor kring detta kan ställas till mig även om vi inte är här, Per S 070-5735775

 

---------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 27/6 08:45 av Per S

 

Vattenfiltren monterade

Vi har monterat filter på föreningens gemensamma vatten. Problemen med grus och föroreningar i vattnet kommer i och med detta försvinna så snart

eventuella rester i ledningarna försvunnit. Filtret är uppbyggt med ett "grovfilter" (släpper igenom partiklar mindre än 0,060 mm). Därefter sitter ett

"finfilter" (släpper igenom partiklar som är mindre än 0,020 mm, tjugo tusendels millimeter). Efter en tid kommer vi att se hur ofta vi måste skölja

eller byta filtren. En rutin kommer att upprättas för detta arbete.

Om någon märker några konstigheter i samband med detta är jag tacksam för en påringning  

Per S, 070-5735775

Nyhetsbrev

Senaste inläggen

Arbeten på vattenanläggningen

Vi hade styrelsemöte 

Vi uppdaterar vår hemsida....

Underhålls- och förnyelse-fond

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik