Att skriva en motion + mall

Mall - motion till årsmöte: mall-motion-till-arsmote.docx

Motionen skickas till [javascript protected email address]

Att skriva en motion

Här får du tips på hur du skriver en motion till årsmötet.

En vanlig missuppfattning är att styrelsen ska göra hela jobbet när någon föreslår en förändring. Ex ”Jag vill ha möjligheten att sitta ner och fika när jag är på stranden”. En motion utfärdad på detta sätt lämnar lite för mycket åt fantasin och blir svår att besluta om på årsmötet.

Här följer några rubriker som är bra att ha när du skriver en motion. Du behöver inte ta med alla rubriker men ju utförligare din motion är ju större chans att årsmötet går dig till viljes.

Rubrik
Skriv en rubrik som tydligt sammanfattar vad motionen handlar om.

Ex ”Bänkar och bord till stranden.”

Bakgrund
Kortfattat de bakomliggande skälen till varför motionen skrivs. Syftet är att alla ska få samma bild av vad motionen handlar om.

Ex ”Jag tycker det vore bra med integrerade bänkar och bord på stranden. När jag är ute och leker med barn och barnbarn saknar jag möjligheten att kunna ha med mig fika. Med sådana bänkar och bord som föreslås kan jag vara utomhus längre med barn och barnbarn. Vi behöver då inte avbryta leken för att gå hem och äta.

Konsekvenser
Vilka konsekvenser får motionen för trivsel, ekonomi, tillgänglighet osv? Vad blir konsekvenserna om styrelsen inte tillstyrker motionen och/eller årsmötet säger nej?  

Ex ”Några av fördelarna med bänkar och bord på stranden är att vi kan vara ute längre med våra barn och barnbarn. Jag tror också att det bidrar till att fler är på stranden. Om årsstämman röstar mot min motion riskerar stranden att inte användas i samma utsträckning samt att det minskar samvaron i föreningen. I sin tur kan det medföra att attraktionsvärdet för vårt område sjunker.

Förslag
Kortfattat ditt förslag till förändring. Förslaget ska innehålla vad du hoppas uppnå med motionen och det kan med fördel formuleras i en tydlig att-sats.

Ex ”Jag föreslår därför att: årsstämman röstar för att styrelsen tittar på möjligheterna att köpa integrerade bänkar och bord till stranden.

Förarbete
Här kan du redovisa vad du själv gjort i form av att exempelvis bifoga offerter från leverantörer, redovisa material- och tidsåtgång, kostnader osv. Om detta skulle ha använts i exemplet ovan skulle här ett par offerter kunnat bifogas och det skulle sannolikt resultera i att styrelsen och årsstämman snabbare kan komma till beslut och genomförande.

VIKTIGT
Ju tydligare och genomarbetad din motion är, ju större är chansen att den röstas igenom samt att genomförandet går betydligt fortare om du gjort ett bra förarbete.

Ju tidigare du skickar in din motion till styrelsen, ju större är chansen att du och styrelsen hinner inleda en dialog så att båda parter förstår varandra.

Bra också om dina förslag till förändring är tydligt formulerade så årsmötet och styrelsen kan besvara det med ett Ja eller Nej.

 

 

Nyhetsbrev

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik