Kramfors Kommun Sammantradesprotokoll

Kramfors kommun Sammanträdesprotokoll

Miljö- och Byggnämnden

Underlag och beslut som gäller Detaljplaneändringen för Långänget 9:16 m.fl. Se § 85, sidan 10
Länken fungerar inte längre!
http://www.kramfors.se/pdf/protokoll/1767.pdf
 

Nyhetsbrev

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik