Här börjar kapitel ett.

Små korrigeringar i det gemensamma vattennätet

2024-07-05                 Per Sandberg                       Kategori:  Information

Vid fastighet 9:40s sydöstra hörn har vi haft en brunn med en tilluftslang avsedd för vattennätet. Brunnen är nu borttagen och vi har väntat på att marken ska torka ut så att vi kan placera en stolpe med en ventil för "tilluft" på platsen där brunnen fanns tidigare. I samband med detta kommer marken att återställas och komponenterna som ligger kvar kommer att forslas bort.

Strax norr om de gemensamma slambrunnarna har en ny markbaserad ventil monterats. den gamla ventilen som var placerad ovan mark frös sönder i höstas och måste därför bytas. Ventilen sitter på vattennätets lägsta punkt och används främst för att tappa ur vatten ur sommarvattendelen inför vintersäsongen. Det krävs lite grävning för att färdigställa montaget. Det ska placeras en tappkran på stolpen som redan finns där och dras en dräneringsslang ned mot slänten

 

Här börjar kapitel ett.

Vi hade styrelsemöte

2024-07-05                 Per Sandberg                       Kategori:  Information

Styrelsen hade möte den 5/7 vi diskuterade främst innehållet i underlagen inför årsmötet. 

 

Här börjar kapitel ett.

Vi uppdaterar vår hemsida.....

2024-07-04                 Per Sandberg                       Kategori:  Information

 

Nyhetsbrev

Senaste inläggen

Arbeten på vattenanläggningen

Vi hade styrelsemöte 

Vi uppdaterar vår hemsida....

Underhålls- och förnyelse-fond

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik