Arbetstidsredovisning

Här redovisar vi hur mycket arbetstid som läggs ner på Långängets gemensamma anläggningar.

 

Listan som presenteras i Excel redovisar nedlagd arbetstid på gemensamma anläggningar.

Presentationen redovisas som arbetsinsats per fastighet

Arbetsinsatserna redovisas nedbrutet på Anläggning och Drift

Under dessa kategorier fördelas tiden på våra gemensamhetsanläggningar:

  1. Vattenförsörjningsanläggningen.
  2. Vägnät, utfartsväg.
  3. Avloppsystem, hamnanläggningar óch skötsel av all park-skogsmark

Dessutom redovisas nedlagd tid på administrativt arbete

 

Definition av arbete på gemensamhetsanläggningar

  • Arbete inom någon av gemensamhetsanläggningarna
  • Arbete med röjning på annas tomt som gynnar gemensamma intressen t ex. utsikten
  • Administrativt arbete: Styrelsearbete, Dokumentation, Planeringsarbete och Web- Administration
  • Arbete inom lokala grupper.

 

Viktigt!!

Det åligger var och en att redovisa nedlagd tid till Per Sandberg, 070-5735775 

E-mail:per.h.sandberg@bredband.net

 

Redovisad tid läggs in av web-administrationen

 

Uppdaterad av Per S Lördag 30/7 2011 10:14

 

Nyhetsbrev

Om Långänget

Aktiviteter

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik